Контакти

За разлика от повечето сайтове за обяви на пазара, Zavedeniata.bg се различава по своята функционалност, полезност и тематичност. Той Ви предоставя лесен и бърз начин да представите своите продукти и оборудване за ресторанти, барове, клубове и други заведения. Всички, които търсят оборудване за заведения ще видат Вашата обява.

За повече информация:
телефон: 0887 442 693;
e-mail: atanas@zavedenia.bg

Свържете се с нас

Вашите имена:

Град:

Телефон за връзка:

E-mail:

Въпрос/Коментар:Обяви за оборудване за заведения | Консултация, доставка и монтаж | Всичко за Вашето заведение

Столове и маси | оборудване за барове | кухненско оборудване | черна техника | прибори и аксесоари | текстил
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © Copyright by